Vážení priatelia.
Vezmite kempingove auto a cestujte.
A určite nevynechajte Jadranskú magistrálu.
F.Sp.